ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

2018

Vážení přátelé, kamarádi, aikiďáci,

Vám všem bych rád poděkoval za uplynulý rok 2017, který jsme společně prožili. Z mého pohledu byl jako vždy plnohodnotný, a i nadále se nám daří společně upevňovat vše, čehož jsme společně dosáhli. Bylo to hodně dřiny a potu, ale mohu Vám zodpovědně slíbit, že nepolevím, ale pokud již nebudete moci, tak přidáme. Cesta k úspěchu je pouze jedna a tou je trénink, trénink a zase jen trénink.

Je možné meditovat pod vodopády v Japonsku po dobu dvou let k dosažení pokroku, ale bohužel neznám nikoho ze svého okolí, kdo to dokázal. Proto zůstanu u toho, co znám a tím je dřina, pot a krev v tělocvičně.

Nedílnou součástí japonského ducha bušidó je dobrota, správné chování, úcta, odvaha, pokora, věrnost, čest, které musíme neustále hledat a všech 7. cností kultivovat v naších srdcích. Pokud se tyto vlastnosti z našeho přístupu vytratí, stane se to, že vše, co dnes vidíte ve společnosti špatného, se stane a bude to považováno za dobré a správné. I malé zlo, je pořád jenom zlo.

Proto Vám všem přeji do roku 2018 mnoho síly, ať najdete ten správný směr pro osobní kultivaci a rozvoj ve všem, čeho chcete dokázat a v neposlední řadě mnoho štěstí, bez kterého se nikdo z nás neobejde.

OSU!!    Rosťa