ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Rastislav Pangrác

Vánoční Aikido besídka

Dne 28.12.2018

proběhne “Vánoční Aikido besídka” klubu Isshin Kan Aikido Litoměřice v staročeské hospodě U Kapličky (Pokratice). Všichni jsou vítáni, hlavně vemte sebou své nejdražší protějšky a dobrou náladu.  Zábava zaručena, hudební produkci zajištuje Fífa a Stano :-).  Všichni spolu pomůžeme  prožít krásný večer Fifovi, který se dožil těchto krásných dní a slaví narozeniny. Tímto mu také gratuluji a přeji mnoho stěstí do dalších dní….

Oficiální začátek je v 19:00, ale navrhuji se neoficiálně sejít již  v 17:00 hod (můj návrh).

Osu! Rosu

Členská schůze

Dne 15.11.2018 od 19:30 proběhne členská schůze oddílu Isshin Kan z.s. v bistru Pekařka. Všichni členové by se měli dostavit, není to povinost, ale právo. Proto Vás všechny srdečně zvu.

Osu! Rosu

  • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní – li se na jejím hlasování většina členů Spolku s právem hlasovat. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů s právem hlasovat do 30 minut od oznámeného zahájení členské schůze, hlasují přítomní členové Spolku s právem hlasovat prostou většinou.
  • Členská schůze zejména volí a odvolává předsedu Spolku a členy kontrolní komise, rozhoduje o změně stanov a o zrušení Spolku likvidací anebo o jeho přeměně.
  • Průběh členské schůze je zapisován. V zápise jsou údaje o datu a místu konání, program jednání, přijatá rozhodnutí a listina přítomných s jejich podpisy. Zápisy jsou v kopii předávány kontrolní komisi.

Adresa: Pekařská 527/16 412 01 Litoměřice

Změna místa pro cvičení dětí pro 09/2018

Ahoj všem,

jelikož nemáme možnost nadále využívat tělocvičnu na 8.ZŠ. Ladova v našem oblíbeném čase 18:00 – 19:00, jsme nuceni tyto téninky dětí přesunout na zimní stadion do Kalich arény.

Čas i dny zustávají stejné, mění se pouze místo.

Tréninky v sezoně 2018/2019 startují 3.9.2018 v 18:00 v Kalich aréně. Sraz ve vestibulu haly v 17:45-17:50, společně s trenérem přechod do doja. Cvičit se začíná přesně v šest.

Dospělí s mládeží začínají v 20:00 na 8.ZŠ.Ladova tak jako dříve.

OSU!!

2018

Vážení přátelé, kamarádi, aikiďáci,

Vám všem bych rád poděkoval za uplynulý rok 2017, který jsme společně prožili. Z mého pohledu byl jako vždy plnohodnotný, a i nadále se nám daří společně upevňovat vše, čehož jsme společně dosáhli. Bylo to hodně dřiny a potu, ale mohu Vám zodpovědně slíbit, že nepolevím, ale pokud již nebudete moci, tak přidáme. Cesta k úspěchu je pouze jedna a tou je trénink, trénink a zase jen trénink.

Je možné meditovat pod vodopády v Japonsku po dobu dvou let k dosažení pokroku, ale bohužel neznám nikoho ze svého okolí, kdo to dokázal. Proto zůstanu u toho, co znám a tím je dřina, pot a krev v tělocvičně.

Nedílnou součástí japonského ducha bušidó je dobrota, správné chování, úcta, odvaha, pokora, věrnost, čest, které musíme neustále hledat a všech 7. cností kultivovat v naších srdcích. Pokud se tyto vlastnosti z našeho přístupu vytratí, stane se to, že vše, co dnes vidíte ve společnosti špatného, se stane a bude to považováno za dobré a správné. I malé zlo, je pořád jenom zlo.

Proto Vám všem přeji do roku 2018 mnoho síly, ať najdete ten správný směr pro osobní kultivaci a rozvoj ve všem, čeho chcete dokázat a v neposlední řadě mnoho štěstí, bez kterého se nikdo z nás neobejde.

OSU!!    Rosťa

Keep Your Child Safe!

Steve Rowe
Ondra Musil_ Czech version:
Toto je doba roku, kdy děti navštěvují školu, od dětí záklaní školy a především mládež až po seniorů a na univerzitní studenty.

Rodiče ve své nekonečné moudrosti rozhodnou, že jejich děti budou mít více domácích úkolů a často upustí od výcviku bojových umění a dospívající mládež chodící na univerzitu často odcházejí z oblasti svého klubu a neobtěžují se najít nový.

Tohle je velká chyba!

Proč? Děti, které odcházejí ze základní do vyšší školy, budou muset vstoupit do klubu bojových umění , do výcviku pro dospělé; Protože šikanisté, se kterými se budou setkávat, budou dospělého věku. Jejich trénink se musí změnit, aby se s tím mohli emocionálně a fyzicky vypořádat. Budou brzy vyjíždět sami a se svými přáteli a chodí do nočních klubů a setkají se s ošklivým násilím i se braněmi, jejich těla se rychle mění a pravděpodobně budou trpět pokusy o sexuální útoky, budou se měnit přátelé a pravděpodobně se setkají s lidmi, kteří se budou Snažit jim představit drogy. Pokud jsou schopni udržet své přátele a trénovat ve zdravém, náročném prostředí v klubu bojových umění a učit se, jak se vypořádat se všemi těmito novými nebezpečími, budou mít mnohem větší šanci zůstat zdraví, zdraví a bezpeční.

Domácí úkol a studium mohou být náročné, největší nepřátelé akademického úspěchu jsou rozptýlení a lenost. schopnost trénovat v klubech a doma, aby se naučili zůstat vědomi a zaměřeni se, jsou základní dovednosti. Můžete trénovat jen tak dlouho pokud potřebujete aktivitu, která napraví držení těla, dýchání, povědomí a soustředění – co lepší než bojové umění, které vás také udrží v bezpečí a může být praktikováno kdekoliv a kdykoliv bez zvláštního vybavení?

Univerzity jsou cílem mnoha různých druhů zločineckých, mladých, naivních, nesoustředěných, zranitelných cílů, které umožňují snadné svedení, napadení, znásilnění, sexuální napadení a domácí násilí. Emocionální inteligence, povědomí a dobrá odborná příprava jsou zásadní pro řešení těchto problémů.

Školy a univerzity s mnoha mladými lidmi, kteří neradi připouštějí, že mají tyto problémy. Na konec jedinou osobou, která v této době udržuje mladé děti v bezpečí, jsou nevyhnutelně oni samy. K tomu Potřebují dobrý trénink.

Nejlepší věc, kterou mohou rodiče dělat, je udržet své děti a mládež v bojových umějích, kdykoli je to možné, zajistit, aby získali správný druh výcviku a co nejvíce je v tom povzbuvzbuzovat – pokud tak neučiní, může to mít za následek velmi vskutku vysokou cenu .

Keep Your Child Safe!

Principy Aikido

Studium AI

Nejzákladnějším konceptem Aikido je zharmonizování se s útočníkem. Prakticky řečeno, Aikidoka (člověk praktikující Aikido) použije sílu útoku proti agresorovi, aby provedl páku, hod nebo kontrolu. Když jej útočník táhne, Aikidoka se pohybuje vpřed ve směru útoku. Když se jej útočník snaží odtlačit, Aikidoka se otáčí pryč ze směru útoku. Tímto způsobem Aikidoka přesměrovává sílu útoku až do chvíle, kdy už pro něj není hrozbou. Tehdy je útočník v oslabené pozici, kde na něj lze snáze aplikovat různé kontroly nebo jej házet.
Oporou pro tento teoretický základ je řada principů a metod, které jsou nezbytné pro pěstování hlubšího porozumění a jsou prostředkem k uplatňování tohoto základního principu.

SHITE a UKE (spolupráce mezi partnery)

První z těchto metod je dodržování správné role obou, SHITE i UKE. V tradičním tréninku Aikido jsou shite a uke tréninkoví partneři, ne protivníci. Spolupracují spolu v páru, což vytváří vhodnou atmosféru pro zkoumání a testování často nebezpečných kontrol a hodů. Takováto vysoká úroveň spolupráce vám pomáhá získat nový náhled na útok – namísto nepřátelské ničivé síly v něm začnete vidět pozitivního zprostředkovatele vaší techniky Aikido. Útok se stává pozitivním prostředkem k dosažení vašich cílů.

Soustředěná síla

Další z používaných metod je „SHUCHU RYOKU“ – soustředěná síla. Jedná se o schopnost soustředit svou sílu do jednoho bodu. Jde o použití síly boků, nohou, kolen, břicha atd. ve vzájemné součinnosti tak, aby se vaše energie soustředila na jeden cíl. Takto generovaná síla je větší než síla jednotlivých svalů. Právě schopnost aikidoky generovat takovou sílu umožňuje menší a slabší osobě použít techniky aikido na větší a silnější protivníky.

Síla Dechu

Síla dechu neboli „KOKYU-RYOKU“ je výsledkem souhry cítění (citlivosti), dýchání a rytmu. To umožňuje aikidokovi přečíst pohyb ukeho a vést ho. K tomu, aby člověk rozvinul sílu dechu, není třeba žádný zvláštní způsob tréninku. Přirozeně ji rozvinete soustavným a pravidelným cvičením.

Zvládnutí rovnováhy

V Aikido Shudokan, může být „KI“ ve slově aikido chápáno jako kombinace správného nastavení těla, středové linie, dechu a umocněné síly soustředěné energie. Ačkoli je mnoho výkladů tohoto složitého konceptu, dalo by se říci, že „aiki“ je „mistrovské zvládnutí rovnováhy“.

Překlad některých japonských výrazů:

“Ai” – překládáno jako harmonie ale i spolupráce

„Shite“ – aplikující

„Uke“ – spolupracující

„Ki“ –překládáno jako energie

(Použito ze stránek SHIN-KIO http://www.shin-kyo.cz/principy-aikido.html   Přeloženo ze stránek Aikido Shudokan Melbourne  http://www.aikidoshudokan.com.)

!! Začínáme trénovat !!

Ahoj všichni aikiďáci,

začátek treninku byl stanoven na 4.9.2017 od 18:00 hodin pro mladežníky a  od 19:00 hodin pro dospělé a studenty.

Malé děti začínají ve čtvrtek 7.9.2017 od 18:00 hodin.

Vše zůstáva tak jak to bylo, nic se nemění. Všechny rádi uvidíme na společném treninku.

OSU!

Rosu

9.6.2016 18:00 – 20:30 ” Kendo “

Vladimir_Hot9.6.2016 18:00 – 20:30 ” Kendo ”
8.ZŠ Ladova Litoměřice

Přijďte nasát mezi aikiďáky atmosféru samurajských válečníků z Japoska.
Pořádáme setkání s p. Hotovcem, který nás provede cestou ” Meče “. Povídat se bude o Japonsku, meči a vše spojíme do ukázek a společného cvičení.
Vitání jsou všichni přátelé našeho aikido klubu, rodiče, děti, babičky, dědečkové…..
Osu! Rosu 🙂

17.12.2015 – trénink dětí

Vážení rodiče,

z důvodu mé nemoci (nachlazení) musím zrušit poslední trénink dětí v tomto roce  dne 17.12.2015. Bouhužel mě nemohou zastoupit kolegové, proto jsem nucen přistoupit k tomuto řešeni. Tréninky začnou znovu 4.1.2016 pro velké děti a malé deti budou mít první trénink 7.1.2016.

Všem přeji krásné Vánoce a bohatého Ježíška.

Rosťa

Ne-li bosky, z nohou trosky

Osvětový leták – tento text je k volnému šíření:
Naboso si zajděte pro zdraví a pohodu ☺
V naší civilizaci se málo hovoří o zdravotní závadnosti bot. V odborné publikaci Howell, D.: Naboso (autorem je americký podiatr), dále
v komplexně pojaté publikaci Slouka, I.: Ne-li bosky, z nohou trosky (Praha, Freetimepublishing 2014, v el.podobě např. Palmknihy,
autorem je český pedagog), event. na webu www.TuristikaNaboso.cz apod. se dozvíte následující:
Moderní obuv nošená stylem „všichni, všude a pořád“ se v Evropě vyvíjí nejdéle ca 500 let, zatímco bosé nohy se vyvíjí milióny let.
Nošení obuvi není ve většině případů v naší společnosti odůvodněno ani logikou ani zdravím, a ani není obecně nařízeno žádným
právním předpisem. Je dáno kulturou (nosit škodlivé boty je normální resp. společensky prakticky povinné, protože je nosí všichni,
zatímco zdravá a přirozená chůze bez bot je zcela nesmyslně tabu) a je dáno módou. Na bosého člověka se pak někdo může bez
jakéhokoli logického podkladu dívat jako na uprchlíka, sektáře, úchyla či bezdomovce… Řada z nás tedy nosí boty od kolébky až do
hrobu a bývá bez bot pouze v posteli či ve vaně, avšak pro chvíli opuštění tohoto prostoru je má připraveny hned vedle. Avšak nošení
obuvi je pro člověka z biologického hlediska nepřirozené a prokazatelně zdravotně závadné. Jmenujme např.: skrčené a
zeslabené prsty, kostní ostruhy, vbočený palec, zeslabené svaly a šlachy chodidla (chodidla mají přes 60 svalů), mozoly, zarostlé
nehty, puchýře a kuří oka, znehybnělé klouby (bota působí v podstatě jako dlaha pro 52 kostí chodidel) aj. Samostatnou kapitolou jsou
plísně a zápach nohou – obuv je nesmírně nehygienická líheň mikroorganismů, uzavřené boty neodvádí vlhko a teplo. Uvnitř bot mohou
být teploty až 50 °C, chodidla nedýchají a nepřijímají sluneční paprsky, vlhká slabá zvláčnělá kůže v botách přestává mít schopnost
odrážet mikroorganismy. Dále jmenujme omezení funkce nožní klenby (omezení funkce tlumiče a pružiny), zborcení klenby (velmi
rozšířená „tichá epidemie“ tzv. plochých nohou), deformace šlach, artrózu kolen a potíže i jiných částí těla, větší riziko podvrtnutí
kotníku, alergie (moderní boty obsahují stovky chemikálií), omezení cévního zásobení (určitě znáte pocit „tepání“, když si utáhnete
tkaničky), otoky chodidel a kotníků, tvrdou chůzi (zejména společenské boty nemívají tlumiče), zátěž nohou (spočítáte-li si kroky za den
a váhu bot, zjistíte, že denně postupně přenesete v podobě bot několik tun) a podobně. V neposlední řadě boty eliminují senzorickou
zpětnou vazbu o terénu mezi citlivou spodní stranou chodidla a mozkem, kterou má chodidlo předávat a která je důležitá při regulaci
chůze a omezení síly nárazů kvůli ochraně kloubů. Obuv též v negativním smyslu ovlivní chůzi samotnou – oproti přirozenému kratšímu
kroku, došlapu na klenbu (naplocho) a odrazu prsty nastupuje např. ve sportovní obuvi delší krok, došlap na patu (s většími nárazy do
kloubů a páteře, přestože bota má tlumiče) a zhoupnutí přední části nohy. V překomplikované špičkové běžecké obuvi je o 123% vyšší
riziko úrazu, než naboso či v obyčejných keckách. Vysoce rizikové jsou zejména vysoké podpatky – ženy sice při použití podpatků
mohou zažívat pocit moci a mužům se podpatky mohou zamlouvat z důvodu změny celkového držení těla (typické dámské boty s
podpatky způsobí dojem vyšší nožní klenby, pevnějších nohou, zvýraznění hýždí a hrudníku, tj. celkově „vyzývavější“ postoj), avšak je
zde vysoké riziko pádu a podvrtnutí kotníku, dochází k měřitelnému zkrácení Achillovy šlachy, přetěžování přední části kolen, dochází k
prohloubení páteřních oblouků (a s tím souvisejícímu omezení tlumicí funkce páteře a následným bolestem), dochází k nepřirozeného
došlapu na hlavice nártních kostí apod. Samozřejmě nelze upřít, že obuv na druhou stranu poskytuje chodidlu v některých
objektivních situacích ochranu (např. ochrana před nebezpečnými teplotami – např. rozpálený asfalt, mráz…, dále ochrana před
úrazy – např. v průmyslu či na stavbě, ochrana v těžkém terénu – např. cesta s ostrými kameny, ochrana při některých činnostech –
např. sekání trávy atd. atd.). Obdobně rukavice nosíme jen jako ochranu při některých pracích a před extrémně nízkými teplotami.
Obuv též poskytuje nošením bot zchoulostivělým chodidlům iluzorní pohodlí – zhýčkaná noha pak není schopna chodit naboso, tedy
obuv sama vyvolává závislost na obuvi.
Oproti tomu chůze naboso (kterou žádný právní předpis nezakazuje) skýtá mnohá pozitiva. Hlavní vývoj nožní klenby je ukončen
asi v 8 letech dítěte. Nejen do té doby by dítě mělo co nejvíce chodit bosé; potíže s nohama se totiž vyvíjejí již od dětství, dlouhé roky.
Mnohým lidem (kromě absence rizik chůze v obuvi) chůze naboso může navozovat pocit štěstí (za to mohou jisté neškodné bakterie
obsažené v půdě, např. Mycobacterium vaccae, prostřednictvím imunitní reakce a vylučování serotoninu v mozku), pocit svobody,
splynutí s přírodou, mohou vymizet některé bolesti, poruchy spánku či stres, může se zlepšit imunita. Bosá chůze může
poskytovat zcela nové či staronové hmatové podněty, prožitky, poznávání druhů povrchů apod. Chodidlo obsahuje cca 200 000
nervových zakončení a jejich stimulace může mít pozitivní účinky (tomuto tématu se ostatně věnuje i např. léčebná metoda
akupresura resp. reflexní terapie či dále masáže).
Chůze naboso může skýtat i některá rizika, avšak pro člověka, který přiměřeně dává pozor, kam šlape, není chůze naboso
nikterak nebezpečná či nehygienická (jak se snaží strašit ti, kteří s chůzí naboso nemají žádné nebo mají jen mizivé zkušenosti),
pakliže ovšem člověk nekráčí po smetišti či chodníku plném výkalů, zvratků, střepů či injekčních jehel anebo pakliže není diabetik či
nemá jiné zdravotní kontraindikace (např. neuropatii, akutní poranění, alergie). Běžná rizika, jako včely či trny, můžeme pro jejich
relativní vzácnost označit jako přijatelná, a ani ojedinělé šlápnutí na ministřípek zpravidla neznamená doživotní invaliditu. Chůze
naboso (oproti mínění mnoha lidí) ani nezpůsobí mozoly po celých chodidlech, kůže na spodní straně chodidel se stane pouze pevnější
a hladší, odolnější vůči napadení mikroorganismy (na suché a větrané pokožce se mikrobům obecně nedaří). Běžné přirozené
zašpinění chodidel prachem či hlínou není za riziko bráno vůbec, není-li ovšem chodidlo např. právě poraněno anebo není-li po chůzi
naboso bez umytí a desinfekce uzavřeno do líhně mikroorganismů, tj. do nevydesinfikované boty. Není bez zajímavosti, že ruce resp.
holé dlaně (kterými se přes den dotýkáme mnoha a mnoha předmětů, sami sebe i ostatních lidí a jídla) jsou z hlediska přenosu mikrobů
mnohem méně hygienické, než bosá (byť viditelně prachem zašpiněná) chodidla.
Pakliže Vás něco z výše uvedeného oslovilo, zkuste chůzi naboso. Zpočátku lze doporučit zkoušet kratší chůzi naboso v létě,
alespoň v interiéru, na hřišti, pláži či na zahradě, na čistém chodníku, v čistém parku, na pohodlné lesní či polní cestě a jiných místech,
kde lze předpokládat bezpečné a pohodlné prostředí. Časem (v řádu měsíců) se chodidlo i jeho pokožka dokonale adaptuje – zesílí a
otuží se vůči nižším teplotám, stane se celkově odolnějším. Adaptuje se i mozek, takže sledování terénu budete věnovat čím dál méně
úsilí, postupně se přizpůsobí celé tělo. Nakonec budete bez problémů moci chodit i dlouhé trasy náročnějším terénem a v chladnějším
počasí. Nedejte se odradit případnými drobnými poraněními či přechodnými bolestmi (např. sandálová bolest při přechodu z podpatků
do sandálů/naboso) nebo nezasvěcenými reakcemi svého okolí. Po chůzi naboso a umytí chodidel či jejich otření vlhčenými ubrousky
se doporučuje používat hydratační balzámy-krémy na bázi oleje či vosku. Nehty se doporučuje stříhat nakrátko, pedikúra jen se
zachováním „podrážky“ chodidla. Doporučuje se nosit s sebou záložní obuv a lékárničku.
Zalíbí-li se Vám chůze naboso, šiřte tyto myšlenky (event. tento leták) dál, případně jej používejte jako kultivovaný argument pro
vaše podivující se okolí. Nejde o žádnou obchodní, reklamní či náboženskou aktivitu ☺. Je-li z nějakého důvodu nezbytně nutné mít
boty, doporučuje se volit tzv. minimalistickou obuv, např. otevřené sandály bez zvýšené paty a špičky a bez opory klenby a se
slabou podrážkou, žabky, samolepící podrážky bez svršku, mokasíny, pětiprsty apod., např. od výrobců Vivo Barefoot, Vibram
FiveFingers, ze stránek www.nohynaboso.cz a podobně.
Prosím, tento leták nijak nepozměňujte, neupravujte, nerozdělujte apod. Děkuji Igor.Slouka@seznam.cz