Co se budete učit v prvních týdnech

Úvod

Nejprve budete „zasvěceni“ do formálního způsobu, jakým začíná trénink Aikido. Toto zahájení může na první pohled připomínat mystický či náboženský obřad. Obřad to jistě je, ale určitě ne náboženský či mystický. Je to jen výraz udržování tradic, zavedených našimi mistry, které jsou založeny na vzájemném respektu a disciplíně.

Všichni studenti se seřadí tváří k čelní stěně – také známé jako šomen stěna či stěna cti. Obvykle jsou na této stěně umístěny portréty minulých mistrů Aikido a před ní může být oltář. Studenti jsou seřazeni podle technických stupňů zprava, to znamená že napravo jsou držitelé nejvyšších stupňů a nalevo noví studenti bez či s nejnižším stupněm. Instruktor zaujme místo před řadou studentů. Student nejvíce vpravo je takzvaným velitelem dojo (místnost kde se cvičí), a svolá ostatní k nástupu. Následují povely:

Seiza, Seiza ho: Všichni studenti zaujmou polohu seiza – sed na kolenou.
Shomen rei: Pozdrav směrem k šomen stěně.
Sensei (Sempai) rei: Instruktor se obrátí čelem ke studentům a navzájem se pozdraví.

Poté instruktor zahájí meditaci povelem Misogi. Všichni zůstanou v seiza, popřípadě v „tureckém“ sedě, pokud se necítí v poloze Seiza pohodlně (je to otázka zvyku) , zavřou oči, svou pravou dlaň vloží do levé a spojí palce obou rukou tak, aby se lehce dotýkaly (takto spojené dlaně by měly vytvořit malý kroužek).

Během meditace vdechujte nosem a vydechujte ústy. Provádí se tzv. břišní dýchání. Snažte se koncentrovat na cestu vašeho dechu a dýchejte uvolněně, ne příliš hluboce či násilně. Uvolněte ramena, ale páteř držte rovně. Špička jazyka se opře o horní patro.

Misogi zakončí zahájení tréninku. Opravdu nejde o nějaký náboženský obřad: důvod pro meditaci je vyčištění mysli od obvyklých problémů a myšlenek tak, abychom mohli cvičit Aikido s čistou myslí. Rozcvička připravuje tělo, meditace mysl. Během meditace se nesnažte o ničem přemýšlet, prostě jen pozorujte svůj dech. Zpočátku je to těžké, ale cvičením se budete zlepšovat. Meditaci můžete samozřejmě cvičit nejen v dojo, ale i doma či kdekoli jinde.

Rozcvičení

Každý trénink by měl začít rozcvičením. To by mělo připravit tělo na náročnější cvičení, které budete provádět během tréninku. Řiďte se tím co předcvičuje instruktor, ale neprovádějte cviky, které by vám mohly způsobit zranění. Pokud máte problémy s nějakým cvičením, požádejte o radu. Pokud přijdete na trénink s nějakým zraněním, informujte o tom instruktora.

Pády

Po rozvičce většinou následuje nácvik pádů. Pády jsou v Aikido velmi důležité, neboť slouží jako ochrana Ukeho (útočníka) proti technikám Toriho (obránce). Pády by se neměli cvičit bez předchozího rozcvičení.

Kihon Dosa

Kihon dosa je společný název pro sérii základních pohybů, které formují základy pro Aikido techniky. Tato cvičení by měla být vykonávána na každém tréninku všemi studenty bez ohledu na technický stupeň.

 

Jednotlivá cvičení jsou: Tai no henko ichi & ni   (změna směru ve formě ichi a ni)
Hiriki no yosei ichi & ni   (síla lokte ve formě ichi a ni)
Shumatsu dosa ichi & ni   (pohyb do čtyř směrů ve formě ichi a ni)

Renzoku Dosa

Renzoku dosa se opět provádí v aktivní (ichi) a pasivní formě (ni). Jedná se o cvičení s partnerem a navazuje na Kihon dosa cvičení, které jste se již naučili. Učí spolupráci s partnerem a také vám dá další šanci jak si procvičit pády.

Zakončení tréninku

Závěrečná ceremonie je velmi podobná úvodní, až na to, že ne vždy se do ní zahrnuje meditace. Studenti se opět ukloní k šomen stěně a instruktorovi. Poté se instruktor a studenti znovu navzájem ukloní a slovy „Domo arigato gozai mašta.“ vyjádří své poděkování za proběhlý trénink. Instruktor poté vstane a opouští tatami. Předtím se ještě pozdraví s velitelem dojo, a poté mohou vstát i ostatní studenti. Součástí etikety je i pozdrav při vstupu a odchodu z tatami, a při vstupu a odchodu z místnosti, kde se cvičí.