Aikido povely

 Aikido povelytextorlog

Shomen Ni Rei /Bow to the front Povely prováděné při nástupu. Jde o pozdrav směrem ke Kamize          
Sensei Ni Rei /Bow to Sensei Pozdrav směrem k učiteli
Ichi ni tsuke /Go to the position Jděte na výchozí pozici
Mukai atte /Face partner(s)
Kio-tsuke /Hands by your side Stoj spatný,ruce volně podle těla. Něco jako „Pozor“ před vstupem do postoje
Otagai-ni-rei /Bow each other Pozdrav (úklona) mezi cvičenci navzájem
Kamae naore /Undo kamae Stažení z kamae (postoje) do stoje spatného
Sekkin /Move in Přiblížení v kamae (postoji) k soupeři na vzdálenost, kdy se prsty skoro dotýkají
Te o motsu /Grab hand(s) Chyť ruku
(Shite-Uke) Koutai /Shite and Uke change over Změna úlohy mezi Shite-Uke
Onajiku /Same To samé, na druhou stranu
Hajime /Start or Begin Začni cvičit
Yame /Stop Ukonči cvičení
Kiritsu /Stand up Vztyk
Shu-gou /Gather together Shromážděte se
Hantaigawa /Opposite side Protější strana
Taijou /Leave, exit, Walk off mats Odejít, opustit, odejít z rohože
Seiritsu /Line up formally Seřaďte se
Seiza /Kneel Sed na kolenou
Mokusou /Meditation Meditace
Mokusou yame /Meditatio stop Konec meditace