Co je Aikido

shioda„Kdykoli se pohybuji, je to Aikido“ – O’sensei

Aikido je japonské bojové umění založené Morihei Ueshibou. Je to jedno z nejmladších bojových umění v rodině Budo, protože bylo vytvořeno až v průběhu 20. století, avšak mezi jeho předky patří bojová umění velmi starého data.

Slovo Aikido se v japonštině skládá ze tří znaků:
AI – znamená harmonii, jednotu, někdy se překládá jako láska.
KI – znamená vesmír, energii, přírodu.
DO – znamená cestu, způsob života.
Jedním ze způsobů jak přeložit Aikido je „Cesta harmonie energie“.

Na čistě fyzikální úrovni je to umění zahrnující páky a hody z různých forem jiu-jitsu a pohyby těla a některé techniky z ken jutsu. Aikido se nezaměřuje na to, udeřit či kopnout protivníky (i když atemi – forma úderů na citlivá místa se v technikách Aikido často vyskytuje), ale spíše využít jejich energie tak, abychom nad nimi získali kontrolu a případně je mohli hodit. Aikido není statickým systémem, naopak klade velký důraz na pohyb a jeho dynamiku. Charakteristickým znakem Aikido jsou cirkulární, či spirálovité pohyby, které na první pohled působí velice lehce a elegantně.

Aikido má však kromě fyzické také svou filozofickou část, bez níž by Aikido degradovalo na pouhou fomu sebeobrany. Cílem bojových uměni (budo) je formovat osobnost. Opravdový student aikido je ten, kdo se nespokojí s pouhým ovládnutím techniky, ale kdo neúnavně postupuje na cestě (do) k odkrýváni a zlepšování své vlastní povahy.