Slovníček Aikido pojmů

Zde můžete najít význam některých pojmů, se kterými se v Aikido setkáte. Některé pojmy se mohou v různých stylech Aikido nazývat různým způsobem, např Nikkajo (Yoshinkan, Shi Kon) = Nikkyo (Aikikai) apod.

Slovníček pojmů v elektronické podobě (formát *.PDF) si můžete stáhnout zde: [wpdm_file id=1]

Ai hanmi různostranný postoj (Uke i Tori stojí ve stejném postoji)
Ai mochi různostranný úchop ruky (např. Uke uchopí pravou rukou pravou paži Toriho)
Aikidoka ten, kdo cvičí Aikido
Atemi úder či rána
Bokken dřevěný meč
Dogi (nebo Gi) tréninkový oděv
Dojo tréninková místnost
Giri sek
Gokajo pátý princip (kontrola)
Gyaku opačný
Gyaku hanmi stejnostranný postoj (např. Uke stojí v levém, Tori v pravém postoji)
Hakama tradiční skládaná kalhotová sukně oblékaná držiteli seniorských stupňů
Hanmi postoj
Hanmi hantachi techniky, kdy Tori sedí a Uke útočí ve stoje
Hidari levý
Hidari hanmi levý postoj
Hiji loket
Hiji jime páka na loket
Hiriki no yosei síla lokte (část Kihon Dosa)
Ikkajo první princip (kontrola)
Irimi vstupní pohyb
Irimi nage vstupní hod
Kaiten nage kruhový hod
Kata rameno, nebo také forma cvičení
Katate jedna ruka
Katate mochi stejnostranný úchop ruky (např. Uke uchopí pravou rukou levou paži Toriho)
Ki energie, životní energie, vesmírná energie
Kime waza techniky pák
Kokyu ho techniky dýchání
Kokyu nage hod dechem
Kote gaeshi vnější zkrut zápěstí (nebo také hod)
Koho ukemi pád vzad
Kihon dosa základní (fundamentální) pohyby
Koshi nage hod pomocí boků
Kyu žákovský stupeň
Ma-ai vzdálenost mezi protivníky
Migi pravý
Mochi úchop
Mune hrudník, prsa
Men hlava
Metsubushi rozmačkání (zničení) očí (pohledu) – jedna z forem atemi používaná v Aikido
Misogi „duchovní očista“, krátká meditace většinou během úvodu tréninku
Musubi harmonické splynutí (smíšení)
Nikkajo druhý princip (kontrola)
Niban vedení od jednoho k druhému
Obi pás
Osae kontrola či přidržení
O’Sensei velký učitel (zakladatel Aikido)
Rei formální pozdrav (úklon)
Ryote dvě ruce
Ryote mochi úchop dvěma rukama
Sankajo třetí princip (kontrola)
Seiza pozice (sed) v kleče na kolenou
Sempai Asistent instruktora (starší žák)
Sensei učitel (instruktor)
Shiho nage hod do čtyř směrů
Shikko pohyb na kolenou
Shomen čelo, přední část
Shomen uchi čelní sek
Shumatsu dosa pevný či rozhodující pohyb (část Kihon Dosa)
Shuto úder hranou ruky
Sokumen boční přístup (přístup ze strany)
Suwari sed
Suwari waza techniky v sedě
Suri ashi klouzavá chůze
Tachi vestoje
Tai sabaki pohyby těla
Tanto dřevěný nůž
Tatami speciální rohože (podložky) na kterých se cvičí Aikido, Judo apod.
Te ruka
Tegatana mečová ruka (ruka jako meč)
Tenchi nebe a země
Tenkan obrat
Tori,Shite ten, kdo vykonává techniku
Tsuki úder
Take shimi držení pomocí škrcení
Uchi sek
Uke ten, kdo přijímá techniku
Ukemi pád
Ura ken úderová plocha, druh úderu používající hřbetní část pěsti u kořenů prstů
Ushiro zezadu, zadní
Waza techniky
Yokomen boční strana hlavy
Yonkajo čtvrtý princip (kontrola)
Yubi prsty
Yudansha držitel mistrovského (seniorského) stupně dan
Zanshin pozornost, uvědomování
Zempo kaiten ukemi pád vpřed kotoulem
Zempo hayaku ukemi pád vpřed skokem s odplácnutím
 Shoumen Ni Rei Povel při kterém se ukloníme Kamize
 Sensei Ni Rei Povel při kterém se ukloníme Senseji
 Otagai-ni rei Povel na který se provádí úklona mezi dvojicí cvičenců
 Kamae naore Na tento povel se vracíme z kamae do stoje spatného
 (Shite-Uke) Koutai  Na tento povel se provádí změna úlohy mezi Shite-Uke
 Hajime  Povel k započetí cvičení
 Yame  Povel k ukončení cvičení
 Kiritsu  Vztyk
 Kjóši  Učitel
 Renši Instruktor
 Kamiza,Šinzen,Šómen  Stěna cti
 Sekkin  Povel při kterém provedu přiblížení z kamae k soupeři tak, že se prsty rukou skoro dotýkají