7. ctností BUDO

Sedm ctností budó, které nám připomíná pohled na HAKAMU a její záhyby, které je vyjadřují.

Džin – dobrota, vlídnost ,lidskost, laskavost, vřelost
Gi – eticky resp. společensky správné chování, spravedlnost ,povinnost, celistvost
Rei – etiketa, úcta, zdvořilost
Júki (Či) – vědomosti, odvaha, statečnost
Makato (Šin) – upřímnost, důvěryhodnost, pokora, čisté srdce
Čúgi (Ču) – věrnost, přesnost, korektnost
Maijo (Ko) – oddanost rodičům, důvěra, vážnost, čest

Aikido se zrodilo z ducha japonského bušidó a my se musíme v našem cvičení snažit, abychom těchto sedm tradičních ctností kultivovali.
Jsem smutný, když vidím co se dnes kolem mě děje, a jak se někteří lidé mění. Oto víc mě mrzí, když to jsou "kamarádi", přátelé. Když dovolíme, aby se důležitost těchto ryzích vlastností z nás vytratila, možná začneme dovolovat, aby upadly v zapomnění i věci nezbytné pro ducha aikido. Potom se stane to, že vše co vidíte dnes ve společnosti špatného, se stane a bude považováno za dobré a správné 🙁