ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Rosti blog :-)

Tréninky Aikido startují 6. září 2021

Vážení přátelé, kolegové,

začínáme novou sezonu po roční přestávce. Pevně věřím, že cvičení již bude probíhat dle plánu a nebudeme nijak omezováni. Prozatím budeme muset dodržovat všechna platná nařízení, které upřesníme na místě.

Tréninky budou dle harmonogramu. Děti v Kalich Aréně a ostatní na 8. ZŠ Ladova dle našeho rozpisu. Nic se nemění, vše zůstává při starém.

OSU!! Rosu

!!DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY!!

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, KAMARÁDI,

VZHLEDEM K SITUACI V ČR A V SOUVLADU S USNESENÍM VLÁDY, JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY AIKIDA V ISSHINKAN  Z.S.

Doufám, že situaci nepodceňujete, chováte se zodpovědně. Přeji Vám všem plné zdraví a mnoho sil do dalších dnů.

OSU!! Rosu

Vláda uvalila Česko do karantény. Podle usnesení karanténa v Česku platí od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

ZRUŠENÉ DĚTSKÉ TRÉNINKY DO ODVOLÁNÍ!!!

Vzhledm k situaci v ČR a MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 10. 3. 2020 jsou z preventivních důvodu zrušeny v šechny tréninky v Kalich aréně do odvolání.

Sledujte naše stránky, FB a kalendář, kde budeme informovat o zrušení omezení a následném pokračování tréninků.

Děkujeme za podporu a pochopení.

Rosu OSU!!

 

https://www.litomerice.cz/aktuality/10052-v-litomericich-zacala-platit-mimoradna-opatreni

800 let založení města Litoměřice- slavnostní defilé

Ahoj Aikiďáci,
město nás pozvalo na oslavu založení města.Konkrétně se jedná o účast na slavnostním defilé. To se bude konat v neděli 15.09., řazení od 13 hod v ul. Dominikánská, následně v 15 hod průvod vyjde Dlouhou ulicí na Mírové náměstí. Proto prosím všechny aikiďáky (děti, junioři i dospělé), přijďte nás podpořit a propagovat náš oddíl široké veřejnosti v Litoměřicích. Půjdeme v kimonech a všichni jsou vítání 🙂
OSU!!

Členská schůze

Dne 15.11.2018 od 19:30 proběhne členská schůze oddílu Isshin Kan z.s. v bistru Pekařka. Všichni členové by se měli dostavit, není to povinost, ale právo. Proto Vás všechny srdečně zvu.

Osu! Rosu

  • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní – li se na jejím hlasování většina členů Spolku s právem hlasovat. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů s právem hlasovat do 30 minut od oznámeného zahájení členské schůze, hlasují přítomní členové Spolku s právem hlasovat prostou většinou.
  • Členská schůze zejména volí a odvolává předsedu Spolku a členy kontrolní komise, rozhoduje o změně stanov a o zrušení Spolku likvidací anebo o jeho přeměně.
  • Průběh členské schůze je zapisován. V zápise jsou údaje o datu a místu konání, program jednání, přijatá rozhodnutí a listina přítomných s jejich podpisy. Zápisy jsou v kopii předávány kontrolní komisi.

Adresa: Pekařská 527/16 412 01 Litoměřice

2018

Vážení přátelé, kamarádi, aikiďáci,

Vám všem bych rád poděkoval za uplynulý rok 2017, který jsme společně prožili. Z mého pohledu byl jako vždy plnohodnotný, a i nadále se nám daří společně upevňovat vše, čehož jsme společně dosáhli. Bylo to hodně dřiny a potu, ale mohu Vám zodpovědně slíbit, že nepolevím, ale pokud již nebudete moci, tak přidáme. Cesta k úspěchu je pouze jedna a tou je trénink, trénink a zase jen trénink.

Je možné meditovat pod vodopády v Japonsku po dobu dvou let k dosažení pokroku, ale bohužel neznám nikoho ze svého okolí, kdo to dokázal. Proto zůstanu u toho, co znám a tím je dřina, pot a krev v tělocvičně.

Nedílnou součástí japonského ducha bušidó je dobrota, správné chování, úcta, odvaha, pokora, věrnost, čest, které musíme neustále hledat a všech 7. cností kultivovat v naších srdcích. Pokud se tyto vlastnosti z našeho přístupu vytratí, stane se to, že vše, co dnes vidíte ve společnosti špatného, se stane a bude to považováno za dobré a správné. I malé zlo, je pořád jenom zlo.

Proto Vám všem přeji do roku 2018 mnoho síly, ať najdete ten správný směr pro osobní kultivaci a rozvoj ve všem, čeho chcete dokázat a v neposlední řadě mnoho štěstí, bez kterého se nikdo z nás neobejde.

OSU!!    Rosťa

Keep Your Child Safe!

Steve Rowe
Ondra Musil_ Czech version:
Toto je doba roku, kdy děti navštěvují školu, od dětí záklaní školy a především mládež až po seniorů a na univerzitní studenty.

Rodiče ve své nekonečné moudrosti rozhodnou, že jejich děti budou mít více domácích úkolů a často upustí od výcviku bojových umění a dospívající mládež chodící na univerzitu často odcházejí z oblasti svého klubu a neobtěžují se najít nový.

Tohle je velká chyba!

Proč? Děti, které odcházejí ze základní do vyšší školy, budou muset vstoupit do klubu bojových umění , do výcviku pro dospělé; Protože šikanisté, se kterými se budou setkávat, budou dospělého věku. Jejich trénink se musí změnit, aby se s tím mohli emocionálně a fyzicky vypořádat. Budou brzy vyjíždět sami a se svými přáteli a chodí do nočních klubů a setkají se s ošklivým násilím i se braněmi, jejich těla se rychle mění a pravděpodobně budou trpět pokusy o sexuální útoky, budou se měnit přátelé a pravděpodobně se setkají s lidmi, kteří se budou Snažit jim představit drogy. Pokud jsou schopni udržet své přátele a trénovat ve zdravém, náročném prostředí v klubu bojových umění a učit se, jak se vypořádat se všemi těmito novými nebezpečími, budou mít mnohem větší šanci zůstat zdraví, zdraví a bezpeční.

Domácí úkol a studium mohou být náročné, největší nepřátelé akademického úspěchu jsou rozptýlení a lenost. schopnost trénovat v klubech a doma, aby se naučili zůstat vědomi a zaměřeni se, jsou základní dovednosti. Můžete trénovat jen tak dlouho pokud potřebujete aktivitu, která napraví držení těla, dýchání, povědomí a soustředění – co lepší než bojové umění, které vás také udrží v bezpečí a může být praktikováno kdekoliv a kdykoliv bez zvláštního vybavení?

Univerzity jsou cílem mnoha různých druhů zločineckých, mladých, naivních, nesoustředěných, zranitelných cílů, které umožňují snadné svedení, napadení, znásilnění, sexuální napadení a domácí násilí. Emocionální inteligence, povědomí a dobrá odborná příprava jsou zásadní pro řešení těchto problémů.

Školy a univerzity s mnoha mladými lidmi, kteří neradi připouštějí, že mají tyto problémy. Na konec jedinou osobou, která v této době udržuje mladé děti v bezpečí, jsou nevyhnutelně oni samy. K tomu Potřebují dobrý trénink.

Nejlepší věc, kterou mohou rodiče dělat, je udržet své děti a mládež v bojových umějích, kdykoli je to možné, zajistit, aby získali správný druh výcviku a co nejvíce je v tom povzbuvzbuzovat – pokud tak neučiní, může to mít za následek velmi vskutku vysokou cenu .

Keep Your Child Safe!

Principy Aikido

Studium AI

Nejzákladnějším konceptem Aikido je zharmonizování se s útočníkem. Prakticky řečeno, Aikidoka (člověk praktikující Aikido) použije sílu útoku proti agresorovi, aby provedl páku, hod nebo kontrolu. Když jej útočník táhne, Aikidoka se pohybuje vpřed ve směru útoku. Když se jej útočník snaží odtlačit, Aikidoka se otáčí pryč ze směru útoku. Tímto způsobem Aikidoka přesměrovává sílu útoku až do chvíle, kdy už pro něj není hrozbou. Tehdy je útočník v oslabené pozici, kde na něj lze snáze aplikovat různé kontroly nebo jej házet.
Oporou pro tento teoretický základ je řada principů a metod, které jsou nezbytné pro pěstování hlubšího porozumění a jsou prostředkem k uplatňování tohoto základního principu.

SHITE a UKE (spolupráce mezi partnery)

První z těchto metod je dodržování správné role obou, SHITE i UKE. V tradičním tréninku Aikido jsou shite a uke tréninkoví partneři, ne protivníci. Spolupracují spolu v páru, což vytváří vhodnou atmosféru pro zkoumání a testování často nebezpečných kontrol a hodů. Takováto vysoká úroveň spolupráce vám pomáhá získat nový náhled na útok – namísto nepřátelské ničivé síly v něm začnete vidět pozitivního zprostředkovatele vaší techniky Aikido. Útok se stává pozitivním prostředkem k dosažení vašich cílů.

Soustředěná síla

Další z používaných metod je „SHUCHU RYOKU“ – soustředěná síla. Jedná se o schopnost soustředit svou sílu do jednoho bodu. Jde o použití síly boků, nohou, kolen, břicha atd. ve vzájemné součinnosti tak, aby se vaše energie soustředila na jeden cíl. Takto generovaná síla je větší než síla jednotlivých svalů. Právě schopnost aikidoky generovat takovou sílu umožňuje menší a slabší osobě použít techniky aikido na větší a silnější protivníky.

Síla Dechu

Síla dechu neboli „KOKYU-RYOKU“ je výsledkem souhry cítění (citlivosti), dýchání a rytmu. To umožňuje aikidokovi přečíst pohyb ukeho a vést ho. K tomu, aby člověk rozvinul sílu dechu, není třeba žádný zvláštní způsob tréninku. Přirozeně ji rozvinete soustavným a pravidelným cvičením.

Zvládnutí rovnováhy

V Aikido Shudokan, může být „KI“ ve slově aikido chápáno jako kombinace správného nastavení těla, středové linie, dechu a umocněné síly soustředěné energie. Ačkoli je mnoho výkladů tohoto složitého konceptu, dalo by se říci, že „aiki“ je „mistrovské zvládnutí rovnováhy“.

Překlad některých japonských výrazů:

„Ai“ – překládáno jako harmonie ale i spolupráce

„Shite“ – aplikující

„Uke“ – spolupracující

„Ki“ –překládáno jako energie

(Použito ze stránek SHIN-KIO http://www.shin-kyo.cz/principy-aikido.html   Přeloženo ze stránek Aikido Shudokan Melbourne  http://www.aikidoshudokan.com.)

17.12.2015 – trénink dětí

Vážení rodiče,

z důvodu mé nemoci (nachlazení) musím zrušit poslední trénink dětí v tomto roce  dne 17.12.2015. Bouhužel mě nemohou zastoupit kolegové, proto jsem nucen přistoupit k tomuto řešeni. Tréninky začnou znovu 4.1.2016 pro velké děti a malé deti budou mít první trénink 7.1.2016.

Všem přeji krásné Vánoce a bohatého Ježíška.

Rosťa

Aikido Ken

Při cvičení s bokenem se cvičí krátké sestavy – katy. Pro přehlednost přidávám názvy jednotlivích cvičení, které používáme.

1. Ippon me

2. Nihon me

3. Sanbon me

4. Yonhon me

5. Gohon me

6. Roppon me

7. Nanahon me

8. Happon me (Hachihon me)

9. Kyuhon me

10. Juppon me

11 Ju ippon me

12. Ju nihon me

13. Ju sanbon me

14. Ju yonhon me

Bokken1