Paměti Mistra

Aiki není způsob jak bojovat nebo porazit nepřítele. Je to způsob, jak uvést svět v soulad a vytvořit ze všech lidských bytostí jednu rodinu.

Tajemství aikido spočívá v souladu s pohyby vesmíru a v našem sjednocení se s vesmírem samým. Ten, kdo již poznal tajemství aikido má vesmír v sobě a může říct „Já jsem vesmír“. Nikdy nebudu poražen, ať je útok jakkoli rychlý. Není to proto, že má technika je rychlejší než protivníkova. Není to otázka rychlosti. Boj skončil dřív než začal. Aikido ničemu neodporuje. proto jej nelze porazit. V lásce nejsou konflikty. V lásce nejsou ani nepřátelé. Mysl plná konfliktů a existence nepřátel není v souladu s vůlí boží. Vítězství znamená porazit vlastní touhu po sporu. Znamená dosáhnout svého poslání. Není to pouze teorie. Budete-li toto cvičit, potom přijmete obrovskou sílu jednoty s přírodou.

Nedívete se do protivníkových očí, nebo příliš upoutají vaši mysl.

Nedívejte se na jeho meč, nebo vás s ním usmrtí.

Nedívejte se na něho, nebo naruší vaše soustředění.

Pravé budo je rozvoj přitažlivosti, se kterou na sebe upoutáte pozornost celého protivníka. Všechno, co musíte udělat, je mít to na paměti a podle toho jednat. Tohle platí, i když stojím k protivníkovi zády. Když zaútočí, a zasáhne, zraní sám sebe vlastním zaujetím zasáhnout. Já a vesmír jsme jedno. Když se postavím, přitáhnu ho k sobě. Před Ueshibou a aikido není čas ani prostor, jen vesmír takový jaký je. Pro Ueshibu a aikido nejsou nepřátelé. Mýlíš se, jestliže si myslíš, že opravdové budo znamená bojovat s protivníky a nepřáteli, být silný a porazit je. Pro opravdové budo nejsou ani protivníci ani nepřátelé. Skutečné budo znamená být s vesmírem, což znamená sjednotit se s jeho středem.

Aikido potřebuje člověka s myslí otevřenou pomáhat všem lidským bytostem a ne toho, kdo touží po síle a kdo cvičí pouze, aby mohl porazit protivníky.

Zůstávám klidný, jakkoliv a kdykoliv jsem napaden.

Neoddávám se životu ani smrti.

Nechávám všechno, jak je, Bohu.

Straňte se upjatosti k životu nebo smrti a udržujte mysl, která přenechá všechno jemu, nejenom, když jste napadeni, ale ve vašem každodenním životě.

Pravé budo je výsledkem působení lásky. Je věnováním života všem živým bytostem a ne zabíjením nebo zápasem s ostatními.

Láska je ochranným božstvem všeho.

Bez ní nemůže nic existovat.

Aikido je uskutečněním lásky.

Nevybírám si partnery z řad lidí. Z koho tedy? Z Boha. Tento svět není v pořádku, protože si lidé dělají partnery jeden z druhého a dělají a říkají hlouposti. Dobré a špatné bytosti jsou na světě všechny společně v jedné rodině. Aikido se zdržuje jakýchkoliv sympatií. Neříká že věci jsou dobré nebo špatné. Udržuje všechny bytosti v neustálém růstu a rozvoji a slouží k dotvoření vesmíru.
V aikido ovládáme protivníkovu mysl dřív, než mu budeme čelit. To je způsob, jak ho stáhneme do nás samotných. Duch aikido má milující útok a mírové usmíření. V tomto úsilí přivedeme protivníka a sjednotíme ho s vůlí a silou lásky. Prostřednictvím lásky jsme schopni očistit ostatní.
Pochopte aikido nejdřív jako budo a potom jako službu k vytváření celůosvětové rodiny. Aikido není pro jedinou zemi nebo pro někoho konkrétně. Jediný účel je provést Boží dílo.
Opravdové budo je milující ochrana všech bytostí duchem usmíření. Smír znamená dovolit dakončení svého poslání každé bytosti.
„Cesta“ znamená být za jedno s Boží vůlí a její praxe. Jestliže se od ní jen nepatrně vzdálíme, už není více „cestou“.

Můžeme říct, že aikido je způsob jak odstranit zlo upřímností našeho dechu místo mečem. Je to způsob, jak změnit svět zlých myšlenek ve svět ducha. To je poslání aikido.

Mysl zla podlehne poražena a Duch vítězně povstane. Potom v tomto světě aikido ponese ovoce.

Bez budo se národy obrátí v trosky, protože budo je život milující ochrany a je zdrojem činnosti vědy.

Ti kdož hledají skrze studium aikido by měli otevřít svou mysl, naslouchat upřímnosti Boží prostřednictvím aikido a to také cvičit. Měli byste porozumět ohromnému očištění skrze aiki. To byste měli cvičit, zdokonalovat a ochotně rozvíjet bez zábran vašeho ducha.

Chci, aby ohleduplní lidé naslouchali hlasu aikido. Není to proto, abyste opravovali ostatní. Je to proto, abyste napravili vaší vlastní mysl. To je aikido. To je poslání aikido a mělo by být i vašim posláním.