Projektový tým – neveřejná stránka

Prosím o návrhy co chcete upravit, doplnit. Je potřeba pro MAS Čs, takto postačuje, ale pro přehled pokud chcete, doplníme, opravíme…

Kontaktní osoba pro dotazy a hlavní koordinátorka Maruška Kovářová, 777806922

Vedoucí projektu, trenér skupiny starších dětí aikido: Zodpovídá za organizaci a zajištění potřebného vybavení na akci.
Bc. Václav Masopust, člen Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 1. dan, aikido cvičí 20 let, trénuje dětskou skupinu aikido 8 let, student postgraduálního studia MBA pro pedagogy     a další pomáhající profese. Zakládající člen a předseda NATIVITAS z.s., jehož hlavním cílem je veřejně prospěšná činnost, jež směřuje k vyšší sociální soudržnosti napříč generacemi, podpoře rodin, optimálnímu fungování jedinců ve společnosti a udržení zdravého společenského klimatu a který je partnerem žadatele.

Trenéři skupin dětí a mládeže aikido: Budou zajišťovat ukázku Aikida a workshop sebeobrana dětí i seniorů.
Bc. Rastislav Pangrác, hlavní trenér, zakladatel a předseda spolku Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., trenér 3. třídy, aikido cvičí 28 let, před tím 10 let trénoval karate. Student katedry tělesné výchovy a sportu – Pedagogická fakulta UJEP.

Bc. Pavel Štefanik, otec dvou dětí, jeden ze zakládajících členů Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 2. dan, trenér 3. třídy, akido cvičí 24 let, trénuje dětskou skupinu aikido 8 let.

Ing. Jarka Jandová PhD., matka dvou dětí, člen Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 2.kyu, akido cvičí 11 let, trénuje dětskou skupinu aikido 4 roky.  

Mgr. Petr Prokeš, otec tří dětí, člen Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 1. dan, akido cvičí 13 let, trénuje dětskou skupinu aikido 6 let. vystudovaný pedagog.

Další členové  Aikido Litoměřice, zajišťující ukázky, workshop sebeobrany pomoc s orientací v mobilu pro seniory: Jiří Liškutin, Metoděj Bakeš, Jakub Krumbholc.

Další zakládající členové NATIVITAS z.s.: Zodpovídají za aktivity s cílovou skupinou děti s rodiči, dále zajišťuje ukázku cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let HOPík – gym, představení projektu A3V.

Kontaktní osoba pro dotazy a hlavní koordinátorka akce, lektorka bloku HOPík-gym:
Bc. Marie Kovářová, lektorka HOPík-gym Litoměřice cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let, absolventka VŠAPs Terezín, student jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má 4 roky praxe v sociálních službách v přímé péči o postižené děti jako osobní asistentka, opakovaně jako dobrovolnice na táborech pro postižené děti, instruktor na příměstských táborech. Má praxi s doučováním dětí, absolvovala certifikovaný kurz Cvičení s kojenci a batolaty, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, certifikát Osobní asistent zdravotně postižených, účastnila se konferencí Dětské psychologie, kurzů první pomoci. 

Představení projektu A3V, zabezpečení stánku Nativitas a VŠAPs:
Bc. Daniela Machylová.  Odpovídá za organizaci a zajištění potřebného vybavení na akci. Vedoucí oblastní pošty Litoměřice 1, absolventka VŠAPs Terezín, absolventka Koučovacího výcviku při VŠAPs Terezín, student postgraduálního studia MBA pro pedagogy a další pomáhající profese. Akreditovaný kurz MPSV a MV – Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny; Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace; Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci; Somepo – sociální, mediační a poradenské služby.

Materiální zabezpečení a organizace dětská olympiády a bloku tancování a cvičení pro děti:
Markéta Bauerová, matka dvou dětí, zakladatelka sportovní skupiny CVIČKY, lektorka taneční školy. 10 let praxe s organizací tanečních kempů. Několik let zajišťuje příměstské tábory pro děti a maturitní plesy s organizací 4Production a Dětské akce se Čtyřkou. V minulosti členkou kulturní komise města Litoměřice. Střední pedagogická škola, obor Výchovná a humanitární činnost, studentka UK FTVS.
Plus Markéty další dobrovolníci.

Cvičení pro seniory – workshop SM Systém:
Fyzioterapeutka Jana Dvořáková, DiS.

Hudební skupina TEREZKY – zajištění vystoupení:
Jiří Divišovský, pracovník DRZ.

KROKUDY a ČČK první pomoc – Nouzové transportní prostředky, měření krevního tlaku:
Horský průvodce Jindřich Sýkora + pracovníci ČČK.

Dílničky pro děti KRA Litoměřice:
Alena Talácko Černá, organizace, technické a materiální zabezpečení dílniček.

Technické zabezpečení akce, elektrika, podium, zvuk, další materiální a technické vybavení:
Vladimír Foud, Jiří Kraus, Jindřich Sýkora, Jiří Liškutin.

Proškolení zdravotníci:
Markéta Bauerová, Jindřich Sýkora, pracovníci Českého červeného kříže.