Pilotní seminář pepřový sprej v praxi 26.9.2023 v 18:15 – zdarma, hradí se jen cvičný sprej

Účast jen pro aikiďáky, rodinné příslušníky, přátele… Kapacita 18 účastníků, nutná registrace

Číst dál

Program – 10.6. Rodinný den na Ostrově

Děkujeme všem, kteří s akcí pomáhali i všem co jí podpořili svou návštěvou.
Fota za akce zde:
https://www.facebook.com/IsshinKanLitomerice/posts/pfbid02RmQhMpJfLYa4ip7dVfZNG8hQ6vedNLUCi1uafAQj24jeSeLLfMW6CHoAqynmyzi3l
https://www.facebook.com/IsshinKanLitomerice/posts/pfbid02YPHLUxZNiWnqE5j9W52YcLTEWiPA1bAVuKCS5mtEJrDJcHnmv9nwR3Vs8QJiUJVrl
https://www.facebook.com/KRALitomerice/posts/pfbid0TBD4YqW27gePD3i39vNC4sQpwkubNf4hoacPA516oX8Qvu38DcKCEvNUrn5EepYEl
https://www.facebook.com/reel/212000488424987


9:50-10:00 Přivítání, představení akce, projektu, programu, poděkování
10:00-10:20 AIKIDO – ukázky, workshop pohybová aktivizace s prvky sebeobrany pro děti od 9 let, ženy až po seniory (vhodné pro věk od 9 do 150 let;)
10:00-10:20 HOPík-gym – ukázka cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let souběžně
10:20-10:40 KROKUDY – nouzové transportní prostředky – jak na větší vzdálenost odnést dítě nebo dospělého, který je zraněný či vyčerpaný
10:50-11:10 Cvičení pro seniory – workshop SM Systém dle MUDr. Richarda Smíška – fyzioterapeutka Jana Dvořáková, DiS
11:20-11:40 AIKIDO – ukázky, workshop pohybová aktivizace s prvky sebeobrany pro děti od 9 let, ženy až po seniory (vhodné pro věk od 9 do 150 let;)
11:20-11:40 HOPík-gym – ukázka cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let
12:00-12:20 Hudební skupina TEREZKY – hrají klienti Domova se zvláštním režimem Terezín

13:00-13:40 Pohádka O namyšleném Koblížkovi – Štěpánčino divadélko

13:50-14:10 CVIČKY – Markéta Bauerová – tancování a cvičení pro děti od 3 let
14:10-14:30 KROKUDY – nouzové transportní prostředky – jak na větší vzdálenost odnést dítě nebo dospělého, který je zraněný či vyčerpaný
14:10-14:40 Dětská olympiáda – soutěže o ceny
14:40-15:00 Cvičení pro seniory – workshop SM Systém dle MUDr. Richarda Smíška – fyzioterapeutka Jana Dvořáková, DiS
Náhradní v odpoledním bloku AIKIDO – ukázky, workshop sebeobrana pro děti i seniory, vhodné pro věk od 9 do 150 let 😉
14:40-15:00 HOPík-gym – ukázka cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let
15:00-15:05 Ukončení, poděkování…
Časy jsou orientační, budeme se snažit je dodržet, ale mohou se pozměnit.
———
Po celou dobu akce budou k dispozici:

 • dílničky pro děti KRA Litoměřice – pískování, malování na obličej a další
 • skákací hrad – menší
 • prolézačky-překážky
 • měření krevního tlaku pro seniory
 • výuka první pomoci včetně kojenců a batolat, resuscitace, Heimlichův hmat,…
 • KROKUDY a ČČK první pomoc – Nouzové transportní prostředky – jak na větší vzdálenost odnést dítě nebo dospělého, který je zraněný či vyčerpaný
 • Akademie třetího věku (A3V) – představení projektu a dalších možností vzdělávání, stánek (mentoringový stůl) VŠAPs – Vysoké školy aplikované psychologie Terezín
 • mobilní pomoc – seniorům nabídneme asistované poradenství pro nastavení a orientaci v jejich mobilním telefonu či tabletu
 • Instruktoři aikido pro individuální ukázky, workshop

Pořádá Aikido Litoměřice-Isshin Kan z.s a Nativitas z.s., s partnerem DZR Terezín, ve spolupráci s HOPík-gym, CVIČKY-Markéta Bauerová, KRA Litoměřice, KROKUDY – Jindřich Sýkora, Český červený kříž, Jana Dvořáková, Vysoká škola aplikované psychologie Terezín s pomocí CEWE Fotolab, MONDI, město Litoměřice a několika dalších dobrovolníků, za podpory MAS Čs a Ústecký kraj.

Číst dál

Projektový tým – neveřejná stránka

Prosím o návrhy co chcete upravit, doplnit. Je potřeba pro MAS Čs, takto postačuje, ale pro přehled pokud chcete, doplníme, opravíme…

Kontaktní osoba pro dotazy a hlavní koordinátorka Maruška Kovářová, 777806922

Vedoucí projektu, trenér skupiny starších dětí aikido: Zodpovídá za organizaci a zajištění potřebného vybavení na akci.
Bc. Václav Masopust, člen Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 1. dan, aikido cvičí 20 let, trénuje dětskou skupinu aikido 8 let, student postgraduálního studia MBA pro pedagogy     a další pomáhající profese. Zakládající člen a předseda NATIVITAS z.s., jehož hlavním cílem je veřejně prospěšná činnost, jež směřuje k vyšší sociální soudržnosti napříč generacemi, podpoře rodin, optimálnímu fungování jedinců ve společnosti a udržení zdravého společenského klimatu a který je partnerem žadatele.

Trenéři skupin dětí a mládeže aikido: Budou zajišťovat ukázku Aikida a workshop sebeobrana dětí i seniorů.
Bc. Rastislav Pangrác, hlavní trenér, zakladatel a předseda spolku Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., trenér 3. třídy, aikido cvičí 28 let, před tím 10 let trénoval karate. Student katedry tělesné výchovy a sportu – Pedagogická fakulta UJEP.

Bc. Pavel Štefanik, otec dvou dětí, jeden ze zakládajících členů Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 2. dan, trenér 3. třídy, akido cvičí 24 let, trénuje dětskou skupinu aikido 8 let.

Ing. Jarka Jandová PhD., matka dvou dětí, člen Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 2.kyu, akido cvičí 11 let, trénuje dětskou skupinu aikido 4 roky.  

Mgr. Petr Prokeš, otec tří dětí, člen Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., 1. dan, akido cvičí 13 let, trénuje dětskou skupinu aikido 6 let. vystudovaný pedagog.

Další členové  Aikido Litoměřice, zajišťující ukázky, workshop sebeobrany pomoc s orientací v mobilu pro seniory: Jiří Liškutin, Metoděj Bakeš, Jakub Krumbholc.

Další zakládající členové NATIVITAS z.s.: Zodpovídají za aktivity s cílovou skupinou děti s rodiči, dále zajišťuje ukázku cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let HOPík – gym, představení projektu A3V.

Kontaktní osoba pro dotazy a hlavní koordinátorka akce, lektorka bloku HOPík-gym:
Bc. Marie Kovářová, lektorka HOPík-gym Litoměřice cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let, absolventka VŠAPs Terezín, student jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má 4 roky praxe v sociálních službách v přímé péči o postižené děti jako osobní asistentka, opakovaně jako dobrovolnice na táborech pro postižené děti, instruktor na příměstských táborech. Má praxi s doučováním dětí, absolvovala certifikovaný kurz Cvičení s kojenci a batolaty, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, certifikát Osobní asistent zdravotně postižených, účastnila se konferencí Dětské psychologie, kurzů první pomoci. 

Představení projektu A3V, zabezpečení stánku Nativitas a VŠAPs:
Bc. Daniela Machylová.  Odpovídá za organizaci a zajištění potřebného vybavení na akci. Vedoucí oblastní pošty Litoměřice 1, absolventka VŠAPs Terezín, absolventka Koučovacího výcviku při VŠAPs Terezín, student postgraduálního studia MBA pro pedagogy a další pomáhající profese. Akreditovaný kurz MPSV a MV – Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny; Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace; Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci; Somepo – sociální, mediační a poradenské služby.

Materiální zabezpečení a organizace dětská olympiády a bloku tancování a cvičení pro děti:
Markéta Bauerová, matka dvou dětí, zakladatelka sportovní skupiny CVIČKY, lektorka taneční školy. 10 let praxe s organizací tanečních kempů. Několik let zajišťuje příměstské tábory pro děti a maturitní plesy s organizací 4Production a Dětské akce se Čtyřkou. V minulosti členkou kulturní komise města Litoměřice. Střední pedagogická škola, obor Výchovná a humanitární činnost, studentka UK FTVS.
Plus Markéty další dobrovolníci.

Cvičení pro seniory – workshop SM Systém:
Fyzioterapeutka Jana Dvořáková, DiS.

Hudební skupina TEREZKY – zajištění vystoupení:
Jiří Divišovský, pracovník DRZ.

KROKUDY a ČČK první pomoc – Nouzové transportní prostředky, měření krevního tlaku:
Horský průvodce Jindřich Sýkora + pracovníci ČČK.

Dílničky pro děti KRA Litoměřice:
Alena Talácko Černá, organizace, technické a materiální zabezpečení dílniček.

Technické zabezpečení akce, elektrika, podium, zvuk, další materiální a technické vybavení:
Vladimír Foud, Jiří Kraus, Jindřich Sýkora, Jiří Liškutin.

Proškolení zdravotníci:
Markéta Bauerová, Jindřich Sýkora, pracovníci Českého červeného kříže.

Číst dál

Pracovní program – 10.6. Rodinný den na Ostrově

Kontaktní osoba pro dotazy a hlavní koordinátorka Maruška Kovářová, 777806922

Jedná se o návrh, pokud by měl někdo problém s časem, funkcí nebo podobně (dopsat, upsat), piště prosím Marušce na WhatsApp nebo volejte

9:50-10:00 Moderátor – přivítání, představení akce, projektu, programu, poděkování /?Radůz, Fouďas?, Václav, ?Daniela/
10:00-10:20 (podium nebo před) AIKIDO – ukázky, workshop pohybová aktivizace s prvky sebeobrany pro děti od 9 let, ženy až po seniory (vhodné pro věk od 9 do 150 let;) /Václav, Sporťák, Petr, Jiří, Metoděj, Jakub ?Jarka/
10:00-10:20 (vyhrazený prostor na plachtě) HOPík-gym – ukázka cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let souběžně (na druhé stejdži 😀 ) /Maruška/
10:20-10:40 (podium) KROKUDY – nouzové transportní prostředky – jak na větší vzdálenost odnést dítě nebo dospělého, který je zraněný či vyčerpaný /Jindra/
10:40-10:50 (podium) Moderátor – přivítání dalších příchozích, představení akce, projektu, dalšího programu, poděkování /?Radůz, Fouďas?/ + hudební podkres
10:50-11:10 (podium) Cvičení pro seniory – workshop SM Systém dle MUDr. Richarda Smíška – fyzioterapeutka Jana Dvořáková, DiS /Janina/
11:20-12:00 AIKIDO – ukázky, workshop pohybová aktivizace s prvky sebeobrany pro děti od 9 let, ženy až po seniory (vhodné pro věk od 9 do 150 let;) /Václav, Sporťák, Petr, Jiří, Metoděj, Jakub ?Jarka/
11:20-11:50 (vyhrazený prostor na plachtě) HOPík-gym – ukázka cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let souběžně (na druhé stejdži 😀 ) /Maruška/
12:00-12:20 (podium) Hudební skupina TEREZKY – hrají klienti Domova se zvláštním režimem Terezín
12:30-12:40 (podium) Moderátor – přivítání dalších příchozích, představení akce, projektu, dalšího programu, poděkování /?Radůz, Fouďas?/ + hudební podkres
12:40-13:00 KROKUDY – nouzové transportní prostředky – jak na větší vzdálenost odnést dítě nebo dospělého, který je zraněný či vyčerpaný /Jindra/
13:00-13:20 (vyhrazený prostor na plachtě) HOPík-gym – ukázka cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let souběžně (na druhé stejdži 😀 ) /Maruška/
13:00-13:40 (podium) Pohádka o namyšleném Koblížkovi – Štěpánčino divadélko /Štěpánka/
13:40-14:00 (podium) CVIČKY – Markéta Bauerová – tancování a cvičení pro děti od 3 let. /Markét/
14:00-14:10 (podium) Moderátor – přivítání dalších příchozích, představení akce, projektu, dalšího programu, poděkování /?Radůz, Fouďas?/ + hudební podkres ?
14:10-14:40 (podium) KROKUDY – nouzové transportní prostředky – jak na větší vzdálenost odnést dítě nebo dospělého, který je zraněný či vyčerpaný /Jindra/
14:10-14:40 (vyhrazený prostor) Dětská Olympiáda – soutěže o ceny /Markét s týmem/
14:40-15:00 (podium) Cvičení pro seniory – workshop SM Systém dle MUDr. Richarda Smíška – fyzioterapeutka Jana Dvořáková, DiS /Janina/
?nebo 14:40-14:50 (podium nebo před) AIKIDO – ukázky, workshop sebeobrana pro děti i seniory, vhodné pro věk od 9 do 150 let 😉 /Václav, Sporťák, Petr, Jiří, Metoděj, Jakub ?Jarka/
14:40-15:00 (vyhrazený prostor na plachtě) HOPík-gym – ukázka cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let /Maruška/
15:00-15:05 Moderátor – ukončení, poděkování /?Radůz, Fouďas?, Václav, ?Daniela/
Časy jsou orientační, budeme se snažit je dodržet, ale mohou se pozměnit.
V případě malého počtu účastníků v konkrétní čas může místo bodu v programu být pauza + hudební podkres nebo.
———
HOPík-gym pojede podle zájemců a sil Marušky během celé akce
AIKIDO instruktoři pro individuální ukázky, workshop podle zájemců a sil během celé akce

Po celou dobu akce budou k dispozici:

 • dílničky pro děti KRA Litoměřice – pískování, malování na obličej a další /Alena s týmem/
 • skákací hrad – menší /?dozor?/
 • prolézačky-překážky
 • ?zapůjčení dětských kostýmů
 • měření krevního tlaku pro seniory /ČČK/
 • výuka první pomoci včetně kojenců a batolat, resuscitace, Heimlichův hmat,… /?ČCK +?Jindra/
 • KROKUDY a ČČK první pomoc – Nouzové transportní prostředky – jak na větší vzdálenost odnést dítě nebo dospělého, který je zraněný či vyčerpaný /Jindra + ČČK/
 • Akademie třetího věku (A3V) – představení projektu a dalších možností vzdělávání, stánek (mentoringový stůl) VŠAPs – Vysoké školy aplikované psychologie Terezín /Daniela/
 • mobilní pomoc – seniorům nabídneme asistované poradenství pro nastavení a orientaci v jejich mobilním telefonu či tabletu /Jiří, Metoděj/
 • Instruktoři aikido pro individuální ukázky, workshop /volné nohy a ruce z aiki týmu/

Kontaktní osoba pro dotazy a hlavní koordinátorka Maruška Kovářová, 777806922

Jedná se o návrh, pokud by měl někdo problém s časem, funkcí nebo podobně (dopsat, upsat), piště prosím Marušce na WhatsApp nebo volejte

Číst dál

Vánoční seminář Brno s Aikido Yoshinkan

Vánoční seminář s Aikido Yoshinkan
Hanácká 448/38, 620 00 Brno, Česká Republika
Pátek 16. 12. od 19:00 až 17. 12. 2022

Bližší informace a příhlášení Petr Prokeš, 603 475 471

Anotace: Zveme všechny milovníky bojových umění na Vánoční seminář Aikido Yoshinkan. Tentokrát v duchu japonských vánočních tradic. Nebudou chybět zajímavé hry pro děti a dospělé, domácí jídlo a možná přijde i Ježíšek.

Ahoj, chystáme se s dětmi a juniory z tréninků Aikido do Brna na přespávačkou. Náš plán je přijet v pátek před 20h do Brna a užít si v pátek večer cvičení, pak přespávačka a pocvičit v sobotu domů. Je možnost přespat v tělocvičně (stačí spacák), sebou jídlo na večeři a sobotní snídani. Oběd bude, večeře v sobotu už doma.

Děti do 15 let v doprovodu rodiče.

Doporučené řešení:

 • 1) maminky pošlete děti a tatínky, budete mít před Vánoci klidný víkend.
 • 2) Když projedou maminky, prohlédnou si v sobotu vánoční trhy v Brně.

Rodiče mohou spát v tělocvičně nebo si zajistit ubytování v okolí. 5 min od tělocvičny je https://fako-club.cz/ubytovani

Cena za cvičení tréninkový blok á 100.- Kč = pátek + sobota 300,- Kč. Oběd 120,- Kč nebo individuálně. Spaní v tělocvičně zdarma.

Program

Pátek 16.12.2022:

I. trénink 20:00 – 21:30

Sobota 17.12.2022:

II. trénink 09:00 – 11:00

zkoušky 11:15 – 12:15 (pouze pro Brňáky, my jako diváci)

oběd 13:00 (možnost odjezdu v polední pauze)

III. trénink 15:30 – 16:30

IV. trénink 16:45 – 18:00 Konec, odjez

Bližší informace a přihlášení Petr Prokeš, 603 475 471

Číst dál